Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Zmena stavby pred dokončením

Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje  primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

Čo potrebujete:

  • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
  • Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
  • situačný výkres
  • výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
  • technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie
  • Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku
     

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady 

Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
a) na stavby na bývanie
   na stavbu rodinného domu     50,00
  na stavbu bytového domu   200,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
  ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²    25,00
  ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²     50,00
c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu     35,00
  bytových domov   100,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  garáže s jedným alebo dvomi miestami      30,00
  prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     30,00
  na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     30,00
  na spevnené plochy a parkoviská      30,00
  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     30,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  garáže s jedným alebo dvomi miestami      50,00
  prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     50,00
  na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka      50,00
  na spevnené plochy a parkoviská     50,00
  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     50,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)     20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
  do 50 000 € vrátane   100,00
  nad 50 000 € do 100 000 € vrátane   200,00
  nad 100 000 € do 500 000 € vrátane   400,00
  nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane   600,00
  nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane   800,00
  nad 10 000 000 € 1 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby     50,00

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka