Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Žiadosť o uzatvorenie manželstva

Tlačivá pre uzatvorenie manželstva

poucenie_pre_snubencov.pdf(74.7 kB)poucenie_pre_snubencov.pdf
Ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf(939.6 kB)Ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf

Žiadosť o uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky so snúbencami čas a miesto obradu. Civilné sobáše sa uskutočňujú v obradnej miestnosti obecného úradu.

Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Sobášne dni sú určené Uznesením OZ č. 5/14, bod J. v sobotu od 13,00 h. do 17,00 h. a v pracovné dni počas pracovnej doby na obecnom úrade.

Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Na uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR potrebujete:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva. Vyplnenú žiadosť pred matrikárkou podpíšu osobne obaja snúbenci.
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občiansky preukaz obidvoch snúbencov, ktorý je zároveň aj dokladom o pobyte, štátnom občianstve a rodnom čísle
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
   

Na uzavretie cirkevného sobáša potrebujete:

 • Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola
 • Orgán cirkvi pred ktorou sa manželstvo uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list
   

Na uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu potrebujete:

 • Pred uzavretím manželstva predkladajú tie isté doklady ako občania SR a povolenie Matričného úradu z trvalého pobytu jedného zo snúbencov.
   

Na uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine potrebujete:

 • Občan SR predkladá tie isté doklady ako občan, ktorý uzatvára manželstvo na území SR
 • Potvrdenie z matričného úradu, že Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva.
 • Doklad o osobnom stave nahradí Čestným vyhlásením u notára
   

Na uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom potrebujete:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide  o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Doklady, okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania.
 • Doklady musia byť opatrené predpísaným overením (Apostille, superlegalizácia), aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
 • Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom (okrem českého jazyka)
  Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
   

Na uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami potrebujete:

 • Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
   
Správne poplatky (v eurách *)  
Prvý originál sobášneho listu 0,00
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny a úmrtný list) 5,00
povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,000
uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky, 20,00
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti, 70,00
 povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami 35,00
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00
uzavretie manželstva medzi cudzincam 200,00

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

200,00
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10,00

 

*Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti alebo platbou kartou. Od poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka