Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Zástupca starostu

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Obec poskytuje zástupcovi starostu za výkon činnosti primeranú odmenu. Výšku odmeny stanovuje obecné zastupiteľstvo.


 

Zástupca starostu

Vladimír Báchor

Adresa: Hlavná 365/58, 906 38 Rohožník


 

 

 

Zástupca starostu je oprávnený v koordinácii so starostom obce vykonávať nasledovné činnosti:

  • koordinovať činnosť medzi jednotlivými komisiami obecného zastupiteľstva a obecným úradom,
  • zabezpečovať materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva,
  • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
  • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
  • zabezpečuje kontakt medzi poslancami, starostom a prednostom obecného úradu,
  • podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
  • je oprávnený v majetkovo-právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv s výnimkou ich uzavretia,
  • je oprávnený v pracovno-právnych vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady s výnimkou podpísania pracovných zmlúv a dohôd.

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka