Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Trhový poriadok

Trhové miesta na území obce Rohožník zriaďuje obec Rohožník. Na trhovom mieste je možné predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia na zriadenie trhového miesta.
Povolenie pre predávajúceho vydáva správca trhoviska - obec  Rohožník. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku vydá správca trhového miesta – obec Rohožník. Vydanie povolenia podľa tohto ustanovenia môže obec odoprieť, alebo už vydané povolenie môže odňať, ak sa preukáže, že činnosť predávajúceho ohrozuje alebo poškodzuje práva spotrebiteľa.

Príležitostné trhy, pokiaľ starosta obce písomne nepovolí inak, sa v obci konajú:

 • Na verejnom priestranstve pred Domom kultúry
 • Na verejnom priestranstve pred Základnou školou
 • V priestoroch Domu kultúry

Ambulantný predaj na území obce Rohožník, pokiaľ starosta obce písomne neurčí inak, sa v obci povoľuje na týchto miestach:

 • na verejnom priestranstve pred Domom kultúry
 • na verejnom priestranstve pred Základnou školou.

Obec Rohožník povoľuje zriadenie trhového miesta pre ambulantný predaj nasledovne:

 • denne v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Obec Rohožník povoľuje zriadenie trhového miesta pre príležitostné trhy, ak starosta nerozhodne inak, nasledovne:

 • pravidelne v tretiu stredu v mesiaci,
 • v stredu pred veľkonočnými sviatkami,
 • v sobotu a v nedeľu počas augustových hodov,
 • v každú decembrovú stredu predchádzajúcu vianočným sviatkom.

Správu trhových miest na území obce vykonáva priamo obec Rohožník.

Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho:

 • oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach (vydané obcou Rohožník),
 • doklad o nadobudnutí tovaru,
 • u drobnopestovateľov kontroluje a eviduje 30 dňovú lehotu predaja (v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní v znení zmien a doplnkov),
 • používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
 • udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
 • dodržiavanie trhového poriadku,
 • primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných trhoch, (primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov)

 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný:

 • Označiť svoje predajné miesto podľa osobitných predpisov (podľa § 30 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov),
 • Dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu,
 • Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 • Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 • Tovar označiť viditeľne cenovkami, predávajúci nesmie o tovare nepravdivé údaje (v zmysle § 15 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 12 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov),
 • Vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
 • Vyradiť z predaja potraviny skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené, deformované, znečistené chemicky alebo mikrobiologicky narušené, neznámeho pôvodu.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatkoch obce Rohožník. Verejným priestranstvom na účely tejto dane sú aj trhové miesta obce Rohožník.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva – trhového miesta pri predaji a umiestnení zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je vo výške 1,00 €/m²/deň najmenej však 10,00€.


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka