Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Technické služby obce Rohožník

VLADIMÍR HUDEC

tel: +421 34 65 88 101, kl.: 12;
mobil: 0905 828 353
e-mail: vladimir.hudec@rohoznik.sk

Prevádzkový poriadok areálu technických služieb nájdete na podstránke Ako vybaviť.

Pracovníkov Technických služieb obce Rohožník priamo riadi a usmerňuje vedúci technických služieb, je priamo podriadený starostovi obce.

Plní a zabezpečuje:

  • vykonáva organizačné, dokumentačné a plánované zabezpečenie obyvateľov obce pri mimoriadnych udalostiach,
  • zabezpečuje agendy požiarnej ochrany, civilnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej náležitosti v zmysleplatných právnych predpisov,
  • organizuje školenia zamestnancov obce v oblasti PO, CO a BOZP
  • zodpovedá za uskladnenie materiálu COa vedie jeho evidenciu,
  • zabezpečuje koordináciu činnosti a spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom obce,
  • pripravuje podklady na spracovanie programu odpadového hospodárstva obce,
  • riadi a kontroluje výkon zvozu a spracovania tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vrátane separovaného zberu,kontrola dodržiavania VZN o odpadoch,
  • vedie evidenciu množstva a druhu produkovaných a zneškodňovaných odpadov na území obce,
  • zabezpečenie likvidácie divokých skládok,
  • vybavuje agendu a s ňou súvisiace práce na úseku veterinárnej starostlivosti a starostlivosti na ochranu zdravia ľudí v zmysle platných právnych noriem,
  • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obce na úseku ochrany životného prostredia v rozsahu stanovenom zákonom a vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, ochrany prírody v prvom stupni a ochrany vôd, vyplývajúcich z príslušných právnych noriem,
  • zabezpečuje úlohy spojené s plánovaním, zúčtovaním a evidovaním vozového parku Dobrovoľného verejného požiarneho zboru,
  • koordinuje sledovanie vybraných ukazovateľov regionálnej štatistiky, prípravu podkladov a vyhotovenie výkazov,
  • zodpovedá za hospodárne a účelné využívane majetku obce pracovníkmi technických služieb obce.

Pracovníci Technických služieb obce Rohožník zabezpečujú najmä nasledovné činnosti:

  • plnia pokyny vedúceho technických služieb a starostu,
  • zabezpečujú poriadok a čistotu na verejných priestranstvách obce,
  • zabezpečujú údržbu verejnej zelene,
  • zabezpečujú údržbu zariadení a budov vo vlastníctve a v správe obce,
  • upratujú a udržiavajú čistotu v budove obecného úradu a domu kultúry,

 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka