Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny (stavebné úpravy, prestavby, nadstavby a prístavby) je možné uskutočňovať iba  podľa  stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

Čo potrebujete:

 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • Záväzné stanovisko obce pre navrhovanú stavbu
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku
   

Správne poplatky:

a) na stavby na bývanie
  na stavbu rodinného domu 50,00 €
  na stavbu bytového domu 200,00€
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
  ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²  25,00 €
  ak zastavaná plocha prekračuje 25 m² 50,00 €
c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
  rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35,00 €
  bytových domov 100,00 €
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
  garáže s jedným alebo dvomi miestami  30,00 €
  prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     30,00 €
  na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  30,00 €
  na spevnené plochy a parkoviská 30,00 €
  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30,00 €
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
  garáže s jedným alebo dvomi miestami  50,00 €
  prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50,00 €
  na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50,00 €
  na spevnené plochy a parkoviská 50,00 €
  na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 50,00 €
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00 €
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
do 50 000 € vrátane 100,00 €
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane  200,00 €
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane  400,00 €
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 600,00 €
nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 800,00 €
nad 10 000 000 € 1 000 €
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50,00 €

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka