Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Starosta obce

Starosta obce je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce. Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a §1 zák. číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. V daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.


 

Starosta obce

Mgr. Peter Švaral

Adresa: Pri Potoku 213/80, 906 38 Rohožník

Tel: 034/6588101

Mobil: 0905413804

E-mail: starosta@rohoznik.sk peter.svaral@rohoznik.sk


 

 

 

Starosta zabezpečuje najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec navonok — vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;
  • informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.


Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.


 

Majetkové priznanie starostu

Majetkové priznanie 2018.pdf(460.2 kB)Majetkové priznanie 2018
majetkové priznanie 2017.pdf(194.1 kB)Majetkové priznanie 2017

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka