Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Prevádzkový poriadok areálu technických služieb

Kontaktná osoba: Vladimír Hudec
                             tel. č.: + 421 34 65 88 101, kl.12
                             mobil: + 421 905 828 353
                             email: vladimir.hudec@rohoznik.sk

Počas pracovného týždňa, t. j. v dňoch pondelok až piatok je možné odviezť odpad do areálu TS prostredníctvom kontajneru, ktorý si môžu občania objednať u vedúceho technických služieb obce Rohožník minimálne dva dni dopredu. Individuálny dovoz odpadu je možný iba počas prevádzkových hodín Areálu Technických služieb.

Prevádzkové hodiny areálu technických služieb:

Pondelok 7:00 - 18:00
Utorok 7:00 - 18:00
Streda 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 18:00
Piatok 7:00 - 18:00
Sobota 7:00 - 18:00

 

Ďalej je obyvateľ povinný predložiť prevádzkovateľovi zberného dvora občiansky preukaz na zápis o uskladnení odpadu, a povolenie vydané pracovníkmi obecného úradu. V knihe dovozov odpadu pre štatistické vyhodnocovanie bude zapísané meno a priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu. Ďalšie osobné údaje nebudú zaznamenávané.
V priestoroch Areálu Technických služieb obce je možné bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci Rohožníku, nasledovného charakteru a množstva:

  • Drobný stavebný odpad po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Stavebný odbad musí byť zbavený železného materiálu. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 500 kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Tento odpad je možné odovzdať v areáli Technických služieb podľa pokynov príslušného zamestnanca obce.
  • Objemný odpad  - Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce. V priestoroch Areálu TS je možné uložiť len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch: dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo, pneumatiky automobilov - 4 ks osoba/rok. (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...). Objemný odpad môže obyvateľ obce, ktorý má riadne uhradený poplatok za odpad bezodplatne v objeme 500 kg/rok uložiť v priestoroch areálu Technických služieb. Dopravu je povinný si zabezpečiť sám vlastným prostriedkom alebo prostrednictvom Technických služieb podľa sazdobníka.
  • Kovový odpad - bez obmedzenia.
     

Obsahom odpadu nemôže byť:

  • Nerozobratý nábytok,
  • Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad,
  • Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky/napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty,
  • Chemické látky, farby a ich obaly.

 

Tlačivá pre Areál Technických služieb

Cenník dopravy

Typ auta sadzba €/1km nakládka/vykládka - každá začatá 1/4 hodiny
Merceds Benz 1,80 7,20 €/15min )*
Renault 1,20 7,20 €/15min )*

Traktor Proxima 80 -
oranie, kosenie, doprava

  7,20 €/15min

)*V prípade, že bude na jazdu pridelený aj závozník, sadzba sa navýši o 30% z pôvodnej sadzby

Bager/Nakladač KOMATSU WB 97S:
Sadzba za Mth počítané na 1/10 miesto: 33 €
Prejazd: 1,50€/1km
 

Poplatok za parkovanie vo dvore technických služieb:

deň 3 €
mesiac 33 €
rok 330 €

 

Cenník ostatných služieb:

prenájom kontajnera 2,50 €/deň
prenájom plošiny (len s obsluhou) 30 €/hod.

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka