Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Pozvánka na OZ

Pozvánka

 V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva   z v o l á v a m 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 23. septembra 2019,  t.j. v pondelok o 18.00 hod . v zasadačke Obecného úradu v Rohožníku

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu, návrhovej,komisie aoverovateľov zápisnice.
 2. Správa o rokovaní komisií OZ
 3. Informácia o vzdaní sa mandátu poslankyne – Mgr. Ivana Kočišová
 4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy v Rohožníku v školskom roku 2018/2019
 5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Materskej školy v Rohožníku v školskom roku 2018/2019
 6. Správa o činnosti Zariadenia sociálnych služieb Rohožník
 7. Návrh VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Rohožník
 8. Informácia o hospodárení obce k 31.08.2019
 9. Prijatie návratných finančných zdrojov od spoločnosti SLSP a.s. a PRIMA banka a.s
 10. Založenie obecnej obchodnej spoločnosti
 11. Zmeny a doplnky územného plánu č. 2
 12. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre realizáciu projektu „Centrál park“
 13. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
 14. Rôzne
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver

Mgr. Peter Švaral
starosta obce  


 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rohožníku a komisií OZ pre rok 2019
 

MAREC
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 18. do 22. marca podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov bude pred zastupiteľstvom 25. apríla o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 27. marca o 18.00 hod.

JÚN
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 3. do 7. júna podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 10. júna o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 12. júna o 18.00 hod.

SEPTEMBER
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 16. do 20. septembra podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 23. septembra o 17.00 hod. Rokovanie OZ bude 25. septembra o 18.00 hod.

DECEMBER
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 2. do 6. decembra podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 9. decembra o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 11. decembra o 18.00 hod.

V prípade potreby a závažnosti sa môže zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rohožníku.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka