Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Pozvánka na OZ

Pozvánka

 V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva  

z v o l á v a m 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 26. júna  2019,  t.j. v stredu o 18.00 hod . v zasadačke Obecného úradu v Rohožníku

PROGRAM:

 1. Otvorenie, schválenie programu, návrhovej komisie a  overovateľov zápisnice.
 2. Správa o rokovaní komisií OZ
 3. Správa o výsledku hospodárenia obce v roku 2018.
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2018. Schválenie záverečného účtu za rok 2018
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
 6. Návrh VZN 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Rohožník
 7. Návrh VZN 3/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohožník
 8. Návrh VZN 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce
 9. Návrh VZN 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rohožník
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Diskusia
 14.  Záver

Mgr. Peter Švaral
starosta obce  


 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rohožníku a komisií OZ pre rok 2019
 

MAREC
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 18. do 22. marca podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov bude pred zastupiteľstvom 25. apríla o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 27. marca o 18.00 hod.

JÚN
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 3. do 7. júna podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 10. júna o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 12. júna o 18.00 hod.

SEPTEMBER
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 16. do 20. septembra podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 23. septembra o 17.00 hod. Rokovanie OZ bude 25. septembra o 18.00 hod.

DECEMBER
Rokovanie komisií OZ bude v týždni od 2. do 6. decembra podľa určenia predsedu komisie. Stretnutie poslancov pred zastupiteľstvom bude 9. decembra o 17.00 hod.
Rokovanie OZ bude 11. decembra o 18.00 hod.

V prípade potreby a závažnosti sa môže zvolať mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rohožníku.


 

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka