Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor Rohožník

V obci Rohožník pôsobí obecný hasičský zbor (spoločne zriadený hasičský zbor, protipožiarna hliadka), ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo. Členskú základňu v súčasnosti tvorí 93 hasičov a 10 členov tvoria deti, ktoré sa zúčastňujú detských hasičských súťaží a dosahujú výborné výsledky.

Kontaktné údaje:
Dobrovoľný hasičský zbor Rohožník
Adresa: Pri Potoku, 906 38 Rohožník
IČO: 00177474/0201

Štatutárny zástupca: Vladimír Melichar (+421 911 996 726)
Podpredseda/Tajomník:
Ekonóm:

Email: peterthaus@gmail.com

Obecný hasičský zbor:

  • vykonáva hasiace práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síľ a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
  • vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,
  • poskytuje technickú pomoc a podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,
  • podieľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,
  • podieľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
  • podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,
  • podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
  • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu.

Dobrovoľný hasičský zbor Rohožník je zaradení do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky v kategórii B. V obci  pôsobí 135. rokov a na svoju činnosť využíva priestory hasičskej zbrojnice, ktorú dostali do užívania v roku 1972 pri príležitosti 90. výročia založenia hasičského zboru v obci. Ide o jednoposchodovú budovu, ktorá sa nachádza na pri potoku. V prízemí sa nachádza garáž, kuchynka a sociálne zariadenie. Prvé poschodie je využívané na administratívne účely. V roku 2012  tu prebehla kompletná rekonštrukcia kúrenia, výmena okien a garážovej brány z finančných prostriedkov obce a európskych fondov. Z finančných prostriedkov získaných od cementárne sa na dvore vybudoval altánok, ktorý sa využíva pri posedeniach, zábavách a súťažiach. DHZ Rohožník vlastní historickú ručnú striekačku z roku 1882, ktorá sa používaná pri obecných slávnostiach ako súčasť ukážky histórie obce a DHZ sa s ňou zúčastňuje aj súťaží historických striekačiek kde patrí medzi tie najstaršie.

História hasičského zboru:

Dobrovoľný hasičský zbor v Rohožníku vznikol v roku 1882. Sídlom zboru sa stala stará budova postavená pri potoku, ktorá slúžila ako zbrojnica ale aj ako strážnica kde boli vykonávané strážne služby. Výzbroj tvorila zakúpená ručná striekačka, voz s dreveným sudom na vodu, rebríky, krompáče, vidly, vedrá na vodu a aj trhacie háky. Výstroj vtedajšieho hasičského spolku bol opasok, prilba a svoje šaty, ktoré sa v tej dobe nosili. V neskorších rokoch sa situácia zmenila keď si dali ušiť rovnošaty. Rovnošaty pozostávala z prilby, koženej čapice a  sekerky.

Podľa štatútu obce bol povinný každý obyvateľ, ktorý vlastnil konský záprah, poskytnúť ho na presun striekačky a suda z vodou. Oznámenie, že vznikol požiar sa dávalo zvonením na kostole alebo na zvonici. Obecné zastupiteľstvo zriadilo pre nočnú službu nočného hlásnika, ktorý obchádzal obec a oznamoval hlásnou trúbou hodiny a doplňoval spevom: „Odbila desiatá hodina, chváľ každý duch hospodína, ochraňuj svetlo oheň, aby nebol ľudom škoden.“

Koniec I. svetovej vojny a rozpad monarchie bol významným medzníkom aj pre požiarnu ochranu na Slovensku. Po vojne bol založený Zväz československého hasičstva a neskorej aj Zemská hasičská jednota na Slovensku a následne aj Okresná hasičská jednota v Malackách. Ďalším významným obdobím bolo obdobie po II. svetovej vojne kedy dozor nad DHZ prevzalo MNV a ministerstvo vnútra zriadilo Krajské a Okresné veliteľstva požiarnej ochrany.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka