Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
RohožníkHľadať
 
 

Demografia

Počet obyvateľov obce Rohožník vykazuje v poslednom období rastúci trend. K 31.12.2016 v obci bývalo 3 465 osôb z toho 1 724 bolo mužov a 1 741 žien.

Veková štruktúra

Veková štruktúra obyvateľstva je významným faktorom každej populácie. Vek ovplyvňuje potreby človeka a jeho schopnosť uspokojiť ich. Takouto potrebou je aj hmotné zabezpečenie. Schopnosť získať ho síce primárne závisí od ekonomickej aktivity človeka, ale tá je podmienená aj jeho vekom. Ak si človek pre svoj vek nedokáže zabezpečiť základné životné podmienky, je odkázaný na cudziu pomoc a tá môže zakladať nároky aj na sociálne zabezpečenie zo strany obce. Potenciálny objem týchto nárokov môže naznačiť vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva. Podstatné je, aké zastúpenie majú tri hlavné skupiny obyvateľov obce podľa veku.
V roku 2014 bolo 73,49 % obyvateľstva Rohožníka v produktívnom veku, čo je o 3,7 % menej ako v roku 2007. Títo ľudia až na isté prípady, ako najmä osoby v hmotnej núdzi, nezakladajú nároky na sociálne zabezpečenie zo strany obce, pretože väčšina populácie v tomto veku pracuje, alebo aspoň môže pracovať (ekonomicky aktívne obyvateľstvo). Obyvateľov v predproduktívnom veku (0 - 14 rokov) v roku 2014 bolo 17,34 % a obyvateľov poproduktívnom veku (od 65 rokov) v roku 2014 bolo 9,15 % čo je o 3,77 % viac ako v roku 2007. Všetky uvedené ukazovatele sú vyššie ako je celoštátny priemer na rok 2014 (15,3%; 70,7%; 14%).

Národnostná štruktúra obyvateľstva

Z hľadiska národnostného zloženia obyvateľstvo obce je relatívne homogénne. Podľa SODB 2011 96,5 % obyvateľstva obce sa hlásilo k slovenskej národnosti. Druhou najpočetnejšou národnosťou v obci je česká, ku ktorej sa hlási 1,5 %. K rómskej národnosti sa v máji 2001 prihlásilo 9 obyvateľov obce, no tento údaj nemôže zodpovedať skutočnosti. Z mapovania rómskych komunít na Slovensku vyplýva, že v rómskych obydliach na území obce žije až 132 osôb. To je takmer 15-násobne viac, ako vyšlo najavo sčítaním obyvateľstva. Takáto veľká odchýlka od skutočnosti je výsledkom toho, že jednak sa k tejto národnosti nemuseli prihlásiť všetci Rómovia a jednak mnohí príslušníci tejto menšiny nemuseli ohlásiť svoj pobyt v obci.

Náboženská štruktúra obyvateľstva

Podľa SODB 2011 v náboženskej štruktúre obyvateľstva obec Rohožník sa vyznačuje nadpriemerným podielom obyvateľstva rímskokatolíckeho vyznania. Pri sčítaní ľudu v roku 2011 príslušníci tejto cirkvi tvorili takmer 76,5 % populácie obce. Druhú najpočetnejšiu skupinu v rámci náboženskej štruktúry obyvateľstva obce tvorili ľudia bez vyznania (16,43%). Príslušníci ostatných cirkví netvoria ani jedno percento.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka